MUS-E in Oostende

Vijf jaar geleden, op 9 november 2005 werd het MUS-E programma in Oostende gelanceerd.

Het MUS-E programma brengt artistieke activiteiten in basisscholen om kinderen vanaf jonge leeftijd warm te maken voor kunst, om creativiteit te stimuleren, om harmonie en esthetiek aan te moedigen en om zich open te stellen voor diverse culturen.

MUS-E Belgium brengt kunstenaars uit diverse disciplines in het onderwijs om er een artistiek en creatief proces op gang te brengen in samenwerking met de leerkracht. Hierbij staan de leefwereld van het kind, zich creatief uitdrukken en experimenteren centraal. Kunstenaars werken gedurende het hele schooljaar samen met een klas en leerkracht. Doordat de kunstenaar minstens 2 uur per week aanwezig is in de klas, kunnen duurzame objectieven zoals de intellectuele, sociale en esthetische ontwikkeling van de kinderen nagestreefd worden.

Het MUS-E project in Oostende bereikt momenteel 10 klassen in twee scholen: Stedelijke Basisschool Dokter Eduard Moreaux: kunstenaars Hannes Goffin (expressie en beeldende kunsten), Marijke Verkaart (multidisciplinair kunstenares) en Tine Guns (videokunst) en Basisschool De Zeemeeuw: Jeroen Bayens (dans) en Tom Van Outryve (verhalend kunstenaar).

De kunstenaars worden gedurende een schooljaar verbonden aan een klas en gaan procesgewijs aan de slag met een groep kinderen. Vaak mondt dit uit in een toonmoment of een creatieve voorstelling.

meer info:

MUS-E Belgium vzw
Turhulpsesteenweg 61
1180 Brussel
www.mus-e.be
info@mus-e.be

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.