Veelgestelde vragen - Inwonerspanel

Wat is een inwonerspanel? Waarom zou ik meedoen?

In Oostende hechten we veel waarde aan de mening van onze inwoners en luisteren we graag naar hun advies. Een inwonerspanel is een groep inwoners van de stad Oostende die samen een dwarsdoorsnede vormt van de samenleving. Als lid van het panel vertel je een drietal keer per jaar jouw bevindingen over belangrijke onderwerpen zoals mobiliteit, vrije tijd, dienstverlening, communicatie enz. Daarmee draag je jouw steentje bij aan de toekomst van Oostende.

Kan iedereen meedoen?

Neen. De deelnemers worden willekeurig geselecteerd, maar je moet wel inwoner van de stad zijn én minstens 16 jaar.

Hoe kan ik me inschrijven voor het inwonerspanel?

Je kan je hier online inschrijven. Door jou online in te schrijven ontvang je drie maal per jaar een uitnodiging om deel te nemen via mail. Neem je liever telefonisch of op papier deel aan de onderzoeken? Vul dan de bijgestuurde antwoordkaart in en stuur die kosteloos terug.

Moet ik hier veel tijd voor uittrekken?

Neen. Maximaal 3 keer per jaar vragen we jou om deel te nemen aan het onderzoek. Het duurt echt niet langer dan 7 minuten om de vragen te antwoorden en je krijgt daarvoor telkens 3 weken de tijd. Bij enkele onderwerpen gaan we ook met een groep deelnemers meer in diepte in gesprek. Bij de vragenlijst wordt de vraag gesteld of je hieraan wil deelnemen.

Moet ik elke keer deelnemen?

De deelname is vrijwillig. Lukt het niet om aan een onderzoek deel te nemen, dan sla je de beurt gewoon over en doe je de volgende keer mee.

Wat wordt er gedaan met de resultaten van het onderzoek?

Stad Oostende gebruikt de resultaten als input voor het beleid. Zo weten we aan de hand van de resultaten of er een draagvlak is voor bepaalde maatregelen, met welke ideeën de inwoners spelen, of Oostende de gewenste richting uitgaat enz. Jij bepaalt op deze manier mee het beleid.

Waar kan ik de resultaten van een onderzoek terugvinden?

Na elk onderzoek ontvang je een samenvatting van de opvallendste resultaten. Die staan ook online op Ons Oostende. Als lid van het inwonerspanel krijg je steeds als eerste inzage in de resultaten. 

Kan ik me uitschrijven?

Bij elk onderzoek kan je jouw deelname stopzetten. Ofwel klik je op de knop ‘uitschrijven’, ofwel deel je dit telefonisch mee. Alle gegevens die we van jou al hebben ontvangen, verwijderen we op dat moment.

Hoe zit het met mijn privacy en anonimiteit?

Het e-mailadres en eventuele andere gegevens die bij inwonerspanel Oostende bekend zijn, zullen nooit gebruikt worden voor andere doelen. Alle persoonlijke gegevens worden bij elk onderzoek losgekoppeld van de vragenlijst. Stad Oostende weet niet wat jij antwoordde.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.