Belasting- en retributieverordeningen 2024

Hoofdthemas

Bij de meeste belastingverordeningen worden de tarieven jaarlijks geïndexeerd. Je vindt de berekeningswijze hiervoor in de verordening zelf terug.

Downloads

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.