Kaart voor Vaderlandslievende Redenen

Hoofdthemas

Treinen van en naar Oostende - NMBS

Hebt u een statuut van nationale erkenning (bv. oorlogsinvalide, oud-strijder, slachtoffer van een terroristische daad)? Dan mag u gratis reizen met het openbaar vervoer met een ‘Kaart voor Vaderlandslievende Redenen’.

Het gratis abonnement wordt afgeleverd door de NMBS en is geldig op alle openbare vervoernetten van België (NMBS 1e en 2e klas, De Lijn, TEC en MIVB). Voor de klassieke internationale trajecten geldt de kaart enkel voor trajecten tot aan het grenspunt.

Voorwaarden

Het gratis abonnement is er voor:

 • houders van een statuut van nationale erkenning en hun weduwe/weduwnaar
  • statuut ‘militair’ van nationale erkenning
  • statuut ‘militair oorlogsinvaliditeitspensioen’ (of hiermee gelijkgesteld)
  • statuut ‘burger oorlogsinvaliditeitspensioen’
 • houders van een statuut ‘burger’ van nationale erkenning (met inbegrip van personen die worden erkend als rechtstreekse slachtoffers van terroristische daden) en met een invaliditeitspercentage van ten minste 10%, alsook de weduwe/weduwnaar van deze personen.

Procedure

U kunt de kaart aanvragen aan het loket in uw NMBS-station, mits voorlegging van:

 • uw identiteitskaart
 • het attest van nationale erkenning (zie link 1 voor aanvraag)
 • uw eigen MOBIB-kaart (indien van toepassing).

De nodige attesten worden afgeleverd door:

 • Defensie (voor statuut ‘militair’ van nationale erkenning)
 • de Federale Pensioendienst (voor alle andere statuten).

De ‘Kaart voor Vaderlandslievende Reden’ wordt geladen op een gepersonaliseerde, bij NMBS geregistreerde MOBIB-kaart. Als u zelf nog geen MOBIB-kaart hebt, wordt die kaart aan het loket aangemaakt.

Als u niet in staat bent om naar het loket te gaan, kunt u iemand uit uw omgeving in uw plaats sturen. Die persoon moet dan uw identiteitskaart (aanvrager), het attest en eventueel uw bestaande MOBIB-kaart meebrengen.

Meer info over de voorwaarden, procedure en attesten vindt u op de website van de NMBS.

Verlengen

De ‘Kaart voor Vaderlandslievende Reden’ is 5 jaar geldig. Wanneer de geldigheidsdatum van de kaart is verstreken, kunt u in het NMBS-station een nieuwe kaart aanvragen met uw identiteitskaart en uw vervallen kaart. Een nieuw attest is hierbij niet nodig.

Kostprijs

Aanmaakkost

Als u nog geen gepersonaliseerde MOBIB-kaart hebt, dan maakt de verkoper er een op aan het loket. Daarvoor wordt eenmalig een maakloon aangerekend.

Het jaarabonnement zelf is gratis. Met de kaart kunt u gratis reizen:

 • met de trein (heen en terug, in 1e of 2e klas), op het hele binnenlandse NMBS-net (ook op het traject naar Brussels Airport - Zaventem, zonder betaling van het supplement)
 • op de vervoersnetten van De Lijn, TEC en MIVB.

De ‘Voorrangskaart zitplaats’ en de ‘Kaart Kosteloze Begeleider’ kunnen tegelijkertijd gebruikt worden met de ‘Kaart voor Vaderlandslievende Reden’.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.