Bibliotheek - afdeling Non-fictie

Hoofdthemas

In de volwassenenafdeling op de verdieping staan de informatieve werken, ook 'non-fictie' genoemd.

Alle materialen staan gerangschikt in rubrieken zoals Informatica, Aardrijkskunde, Economie, Sociale wetenschappen & Politiek, Sport, Kunst, Geschiedenis, Techniek, Huishoudkunde,...
Binnen elk van deze rubrieken staan de materialen gerangschikt op SISO-nummer : boeken, cdroms, dvd's en tijdschriften over hetzelfde onderwerp staan op die manier samen.