OCMW-huurwaarborg

Hoofdthemas

WAT?

Heb je een nieuwe woning gevonden?

Kan je de huurwaarborg niet betalen?

Dan kan je terecht in het Sociaal Huis Oostende om een OCMW-huurwaarborg aan te vragen.

Let op! De woning die je wil huren mag niet ongeschikt of onbewoonbaar verklaard zijn.

Wat breng je mee?

  • identiteitskaart
  • Het adres van de nieuwe woning, de huurprijs en het bedrag van de gevraagde waarborg. Dit staat op het huurcontract of op een prijsofferte.
  • Een overzicht van je inkomsten van de laatste 3 maanden via loonfiches, bankuittreksels,… ( loon, mutualiteitsuitkering, werkloosheidsvergoeding, onderhoudsgeld,…)
  • Een overzicht van je uitgaven van de laatste 3 maanden via je bankuittreksels (huur of verblijfskosten, energiekosten, te betalen onderhoudsuitkeringen, medische kosten, schoolkosten, opvangkosten,...)

 

Waar en wanneer?

  • Heb je al een maatschappelijk werker?  Maak dan een afspraak met hem/haar
  • Heb je geen maatschappelijk werker?  Kom dan langs bij de maatschappelijk werker in het éénloket van het Sociaal Huis Oostende

Downloads