052. Bij de heraanleg van trottoirs hebben we aandacht voor minder mobiele personen.

Omschrijving

Bij de materiaalkeuze -vooral voor de aanleg van oversteken- houden we rekening met minder mobiele personen.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

Bij elk ontwerp van heraanleg wordt rekening gehouden met 'de toegankelijkheid' voor minder mobiele personen.