Onderwijsambassadeurs - Ouders zonder grenzen

Hoofdthemas

Wil je graag anderstalige ouders informeren over onderwijs in Vlaanderen?
Wil je meewerken aan gelijke onderwijskansen voor alle kinderen?
Wil je graag de ouderbetrokkenheid binnen je school verhogen?
Doe dan beroep op onze onderwijsambassadeurs!

FMDO leidde ouders op tot onderwijsambassadeur.
Ouders met migratieachtergrond volgden een vormingstraject gedurende vier maanden.  Zij kregen informatie over:

- het schoolsysteem in Vlaanderen;
- school –en studiekeuzes;
- kleuterparticipatie;
- meertaligheid;
- relevante onderwijs –en opvoedingsdiensten.

Nu willen zij graag hun kennis en ervaring doorgeven aan andere ouders in hun eigen moedertaal.

De onderwijsambassadeurs zijn geen professionelen maar enthousiaste en geëngageerde vrijwilligers! Zij spreken Albanees, Arabisch, Armeens, Dari, Engels, Frans, Kurmancî, Nederlands, Nepali, Russisch, Spaans, Pashtou, Tsjetsjeens en Servo-Kroatisch.

Wil je graag dat een van onze ambassadeurs naar je school, vereniging of organisatie komt?

Neem dan contact op en laat weten wanneer en in welke taal je graag een informatiemoment organiseert.
De onderwijsambassadeurs komen gratis naar je toe, maar wij verwachten wel dat de school de eigen ouders uitnodigt.

FMDO Oostende

Dr. L. Colensstraat 7 8400 Oostende

https://www.fmdo.be/projecten/onderwijsambassadeurs

tine@fmdo.be
0471 83 72 03