Oostende@Work

Hoofdthemas

Oostende@work is een initiatief van Stad Oostende en het Economisch Huis Oostende. Met dit actieplan willen beide partners de werkloosheid in de regio terugdringen. Door werkzoekenden te ondersteunen op vlak van taal en mobiliteit wensen we de kansen op de arbeidsmarkt te verhogen.

Enerzijds organiseren we extra taalopleidingen gericht op werk, in nauwe samenwerking met CVO De Avondschool en CVO Miras, en zorgen we voor een sterke persoonlijke begeleiding van de werkzoekenden (mede mogelijk gemaakt door financiering van het Europees Sociaal Fonds). Bovendien willen we de oefenkansen Nederlands verhogen door de organisatie van conversatieklassen. Anderzijds ondersteunen we het behalen van een rijbewijs B voor de werkzoekenden in Oostende, zodat de beschikbare arbeidsmarkt verruimt.

Naast het ondersteunen van werkzoekenden wil Oostende@work er voor zorgen dat de vraag naar werknemers en het aanbod van werkgevers zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden. Werkgevers kunnen steeds bij Oostende@work terecht als ze nieuwe mensen willen aanwerven. Via stagevormen kan de juiste werkzoekende op de juiste werkplek geplaatst worden!

Wie snel aan het werk wil, mits professionele ondersteuning, is bij Oostende@work aan het juiste adres.

Voor bijkomende informatie:

Thomas Dupon - thomas.dupon@oostendewerkt.be
Sofie Coudeville - sofie.coudeville@oostendewerkt.be

Tel. 059/24.23.00