Oostendse Onderwijsraad (OOR)

Hoofdthemas

De OOR is een overleg- en adviesorgaan waar de onderwijspartners samen werken aan een kwaliteitsvol en duurzaam onderwijsbeleid voor de stad Oostende.
Op die Oostendse Onderwijsraad of OOR worden alle thema's besproken die voor het onderwijs en voor de scholen belangrijk zijn. Het gaat er met andere woorden niet enkel over onderwijsmateries, maar ook over verkeersveiligheid, milieu, ...

Om (aan) de OOR te trekken, heeft de stad Oostende een onderwijsregisseur in dienst, Geert Saelens. Bij hem kunt u terecht voor meer inlichtingen over de OOR. U bereikt de onderwijsregisseur bij de dienst Jeugd en Onderwijs - Onderwijs op de eerste verdieping in het Stadhuis, T 059 25 89 51 of geert.saelens@oostende.be

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.