Opbouwwerk thuis- en dakloosheid

Hoofdthemas

Wat doen wij?

We richten ons naar dak- en thuislozen in Oostende. We werken mee aan het zoeken naar een stabiele woonsituatie.

We organiseren volgende projecten:

Winteropvang voor dak- en thuislozen

We voorzien Bed-Bad-Brood & Begeleiding voor daklozen van 12 november 2018 tot en met 29 maart 2019 i.s.m. verschillende partners en vrijwilligers. Dit initiatief wordt gesteund door de Provincie West-Vlaanderen.

Ambulante werking daklozen

Samen met andere hulpverleners zoeken we naar oplossingen bij dakloosheid.  We werken ook outreachend en zoeken mensen op straat op.

Bemiddeling bij uithuiszetting

Het OCMW krijgt een lijst van personen die dreigen uit huis gezet te worden.  We bemiddelen met deze cliënten, de huisbaas, de vrederechter. 

Housing First

Wie kan bij ons terecht?

  • Iedereen die op het grondgebied Oostende verblijft.
  • Hulpverleners die te maken hebben met een dakloze cliënt

Hoe kan u bij ons terecht?

Edith Cavellstraat 15
8400 Oostende

059 59 12 22 of 0491 61 50 05
sofie.provoost@sho.be

059 59 12 17 of 0491 61 50 07
ludo.vangheluwe@sho.be

059 59 12 83 of 0492 34 82 66
sophie.casteleyn@sho.be

059 59 12 39 of 0491 92 76 73
wesley.vandamme@sho.be