Open-school Brugge-Oostende-Westhoek afdeling Oostende

Wil je bijleren uit interesse, voor je werk, een opleiding of een examen? Basiseducatie helpt je om je kennis van taal, rekenen, computer en algemene vorming op te frissen en te vergroten. Stap voor stap en in je eigen tempo. Als je leert, sta je sterker

Pedagogisch directeur: Annemie De Leyn

Cursussen voor volwassenen die hun basiskennis willen verbeteren of opfrissen:
Computer, Nederlands, Rekenen, Frans, Engels, Rijbewijs B theorie, Actualiteit en geschiedenis, Kunst en cultuur, Zeg je zeg, Gezondheid, enz.

Daarnaast geeft de school ook Nederlands aan anderstaligen.