Palliatief forfait - Toelage voor thuisverzorging

Hoofdthemas

Het palliatief forfait is een bijkomende tegemoetkoming voor geneesmiddelen, verzorgingsmateriaal en hulpmiddelen die palliatieve thuispatiënten zelf (gedeeltelijk) moeten bekostigen.

Voorwaarden

De palliatieve patiënt:

  • wil thuis verzorgd worden en wilt tijdens de terminale fase thuis blijven.
  • lijdt aan een onomkeerbare ziekte met een beperkte levensverwachting van maximaal 3 maanden.
  • zijn algemene, fysieke of psychische toestand gaat ernstig achteruit.
  • zijn fysieke, sociale of geestelijke noden zijn ernstig en vergen een belangrijke tijdsintensieve en volgehouden inzet.
  • hij heeft een intentie om thuis te sterven.

Procedure

  • De huisarts stuurt een aanvraagformulier (zie link 1) naar de adviserend arts van het ziekenfonds. Het ziekenfonds moet dit formulier ontvangen voor de datum van overlijden.
  • Als de patiënt aan de voorwaarden voldoet, betaalt het ziekenfonds de tegemoetkoming uit onmiddellijk nadat de adviserend arts deze aanvraag heeft ontvangen.

Kostprijs

Bedrag

De tegemoetkoming wordt jaarlijks geïndexeerd. De meest recente bedragen vindt u via deze link.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.