Parkeerkaart voor personen met een handicap

Personen met een handicap die beschikken over een geldige parkeerkaart kunnen gratis parkeren langs de openbare weg:

  • op parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap langs de openbare weg
  • op alle andere plaatsen langs de openbare weg (behalve op de bewonersplaatsen en plaatsen voor zorgverstrekkers en taxi’s)

Wie al beschikt over een parkeerkaart moet de vervaldatum goed in het oog houden. Vraag tijdig een nieuwe kaart aan!

Bezoek ook www.navigeerenparkeer.be. De voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een beperking zijn nu beschikbaar voor GPS-toestellen van Garmin, Mio en Tom Tom. De handleidingen kan je hier downloaden. Momenteel krijg je na het downloaden de parkeerplaatsen van alle kuststeden en -gemeenten, van Brugge en Roeselare op het gps toestel te zien.

Wie een aanvraag parkeerkaart wenst te doen, kan hiervoor terecht bij de Dienst Maatschappelijk Werk van zijn ziekenfonds.

Contactpunten DMW

CM

Ieperstraat 12
8400 Oostende
dmw.oostende@cm.be
059 55 26 25
Meer info

Solidaris

Prinses Stefanieplein 19
8400 Oostende
kantoor.oostende@solidaris.be
059 55 16 10
Meer info

Liberale Mutualiteit

Vindictivelaan 5
8400 Oostende
DMW_4@LMPlus.be
050 45 01 00
Meer info

Onafhankelijk Ziekenfonds

Aartshertoginnenstraat  60
8400 Oostende
socialedienst@oz.be
050 40 52 09
Meer info

Partena

Alfons Pieterslaan 64
8400 Oostende
oostende@partena-ziekenfonds.be
059 70 43 00
Meer info

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

Euphrosina Beernaertstraat 110/8
8400 Oostende
dmw@nzvl.be
053 76 99 71
Meer info

Vlaams en neutraal Ziekenfonds

Gistelsesteenweg 113a
8200 Brugge
sociale.dienst@vnz.be
03 491.86.51
Meer info

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft u het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone. Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlakbij belangrijke bestemmingen gelegen, zoals aan de ingang van een complex of in het stadscentrum.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een handicap als:

  • u minstens 2 punten scoort voor het onderdeel ‘verplaatsingen’ (ook voor kinderen)
  • uw gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een verminderde graad van zelfredzaamheid met minstens 12 punten
  • u toelating hebt van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds of van de Vlaamse Sociale Bescherming om een mobiliteitshulpmiddel aan te kopen dat in deze lijst staat
  • u getroffen bent door een blijvende invaliditeit van minstens 80%
  • u een blijvende invaliditeit van minstens 50% hebt die rechtstreeks toe te schrijven is aan de benen
  • uw beide armen volledig verlamd of geamputeerd zijn
  • u oorlogsinvalide bent met minstens 50% oorlogsinvaliditeit.

Procedure

Via de website van de Directie-generaal Personen met een handicap kunt u de parkeerkaart aanvragen.

Tenzij het anders vermeld is op de parkeerkaart, blijft deze kaart onbeperkt geldig. Het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt. Als uw kaart beschadigd is, stuur ze dan naar ons op zodra u de nieuwe kaart heeft ontvangen. Ook bij overlijden moet de parkeerkaart naar ons teruggestuurd worden.

Regelgeving

Ministerieel Besluit van 07 mei 1999 betreffende de parkeerkaarten met een handicap.