Parkeerkaart voor personen met een handicap

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen.

Wie een aanvraag parkeerkaart wenst te doen, kan hiervoor terecht bij de Dienst Maatschappelijk Werk van zijn ziekenfonds.

Deze parkeerkaart geeft je het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen, in de blauwe zone en op alle andere plaatsen langs de openbare weg (behalve op de bewonersplaatsen en plaatsen voor zorgverstrekkers en taxi’s).

In bepaalde steden en gemeenten mag je met je parkeerkaart gratis parkeren. Of dat mag, moet je vragen aan de stad of de gemeente waar je naartoe gaat. Dit staat vaak ook vermeld op de parkeerautomaten.

Ook in het buitenland kun je de kaart gebruiken. Meer informatie kun je vragen aan de ambassade van het land waar je naartoe gaat. Als je in Europa reist, kun je op de website van de Europese Commissie opzoeken waarvoor je de parkeerkaart mag gebruiken in andere Europese landen. 

Wat betreft kortparkeerplaatsen of parkeerplaatsen uitgerust met een sensor (shop en go): houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap mogen op deze plaatsen niet onbeperkt parkeren. De opgegeven tijdsduur blijft dus van toepassing. 

Heb je al een kaart?

Dan moet je die kaart éénmalig registreren bij het Parkeerloket van stad Oostende als je in de stad wil parkeren.

Hou ook de vervaldatum goed in het oog. Vraag tijdig een nieuwe kaart aan!

Bij verlies kan een duplicaat aangevraagd worden, een tweede keer verloren? Dan is een verliesverklaring van de politie nodig.

Tip: Bezoek ook www.navigeerenparkeer.be. Er wordt een overzicht gegeven van de voorbehouden plaatsen in West-Vlaanderen.

Personen met een beperkte mobiliteit kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft u het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen.

Deze kaart is gebonden aan een persoon en niet aan een wagen.

Tenzij het anders vermeld is op de parkeerkaart, blijft deze kaart onbeperkt geldig. Het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt. Bij overlijden moet de parkeerkaart naar de FOD SZ teruggestuurd worden.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een handicap als:

 • u minstens 2 punten scoort voor het onderdeel ‘verplaatsingen’
 • u een verminderde graad van zelfredzaamheid heeft met minstens 12 punten
 • voor kinderen: op basis van het attest Opgroeien/Iriscare/Aviq; 6 punten op de eerste pijler of 2 punten op de categorie 2.3 verplaatsing
 • u toelating hebt van de adviserend geneesheer van het RIZIV of van de Vlaamse Sociale Bescherming om een mobiliteitshulpmiddel aan te kopen dat in deze lijst staat
 • u een blijvende invaliditeit van minstens 50% hebt aan de onderste ledematen
 • uw beide armen volledig verlamd of geamputeerd zijn
 • u oorlogsinvalide (militair of burgerlijk) bent met minstens 50% oorlogsinvaliditeit.

Procedure

 • Om de tegemoetkoming aan te vragen, moet u een aanvraag opstarten via de online app MyHandicap. Om de vragenlijst in te vullen, hebt u een elektronische identiteitskaart met PIN code en kaartlezer nodig, of de ITSME app.
 • Als u deze aanvraag niet zelf kan doen, kan u steeds terecht voor hulp bij uw mutualiteit, gemeente of Sociaal Huis (OCMW).
 • Indien u niet terecht kan bij uw mutualiteit of gemeente, kan u altijd een afspraak maken met één van de maatschappelijk assistenten van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid om een aanvraag op te starten.
 • Wanneer de aanvraag ingediend is, zal de DG HAN nagaan of u recht heeft op de parkeerkaart. Hiertoe zal bijkomende informatie gevraagd worden aan uw behandelende arts.
 • Mogelijks zal u een uitnodigingsbrief krijgen voor een korte afspraak bij één van onze artsen/medische evaluatoren.
 • Indien u recht heeft op de parkeerkaart ontvangt u deze per post.

Regelgeving

Ministerieel Besluit van 07 mei 1999 betreffende de parkeerkaarten met een handicap.

Wat meebrengen

 • Attest RIZIV
 • Voor kinderen: attest Opgroeien/Iriscare/Aviq
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.