Parkeerkaart voor personen met een handicap

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen.

Wie een aanvraag parkeerkaart wenst te doen, kan hiervoor terecht bij de Dienst Maatschappelijk Werk van zijn ziekenfonds.

Deze parkeerkaart geeft je het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen, in de blauwe zone en op alle andere plaatsen langs de openbare weg (behalve op de bewonersplaatsen en plaatsen voor zorgverstrekkers en taxi’s).

In bepaalde steden en gemeenten mag je met je parkeerkaart gratis parkeren. Of dat mag, moet je vragen aan de stad of de gemeente waar je naartoe gaat. Dit staat vaak ook vermeld op de parkeerautomaten.

Ook in het buitenland kun je de kaart gebruiken. Meer informatie kun je vragen aan de ambassade van het land waar je naartoe gaat. Als je in Europa reist, kun je op de website van de Europese Commissie opzoeken waarvoor je de parkeerkaart mag gebruiken in andere Europese landen. 

Wat betreft kortparkeerplaatsen of parkeerplaatsen uitgerust met een sensor (shop en go): houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap mogen op deze plaatsen niet onbeperkt parkeren. De opgegeven tijdsduur blijft dus van toepassing. 

Heb je al een kaart?

Dan moet je die kaart éénmalig registreren bij het Parkeerloket van stad Oostende als je in de stad wil parkeren.

Hou ook de vervaldatum goed in het oog. Vraag tijdig een nieuwe kaart aan!

Bij verlies kan een duplicaat aangevraagd worden, een tweede keer verloren? Dan is een verliesverklaring van de politie nodig.

Tip: Bezoek ook www.navigeerenparkeer.be. Er wordt een overzicht gegeven van de voorbehouden plaatsen in West-Vlaanderen.

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft u het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone. Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlakbij belangrijke bestemmingen gelegen, zoals aan de ingang van een complex of in het stadscentrum.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een handicap als:

  • u minstens 2 punten scoort voor het onderdeel ‘verplaatsingen’ (ook voor kinderen)
  • uw gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een verminderde graad van zelfredzaamheid met minstens 12 punten
  • u toelating hebt van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds of van de Vlaamse Sociale Bescherming om een mobiliteitshulpmiddel aan te kopen dat in deze lijst staat
  • u getroffen bent door een blijvende invaliditeit van minstens 80%
  • u een blijvende invaliditeit van minstens 50% hebt die rechtstreeks toe te schrijven is aan de benen
  • uw beide armen volledig verlamd of geamputeerd zijn
  • u oorlogsinvalide bent met minstens 50% oorlogsinvaliditeit.

Procedure

Via de website van de Directie-generaal Personen met een handicap kunt u de parkeerkaart aanvragen.

Tenzij het anders vermeld is op de parkeerkaart, blijft deze kaart onbeperkt geldig. Het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt. Als uw kaart beschadigd is, stuur ze dan naar ons op zodra u de nieuwe kaart heeft ontvangen. Ook bij overlijden moet de parkeerkaart naar ons teruggestuurd worden.

Regelgeving

Ministerieel Besluit van 07 mei 1999 betreffende de parkeerkaarten met een handicap.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.