002. 600 bijkomende sociale woningen tegen 2020.

Omschrijving

Een doelstelling van het Woonplan 2011-2020 is om 600 extra sociale woningen te realiseren tegen 2020.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

De Gemeenteraad van 26 maart 2018 heeft kennis genomen van de evaluatie van het Woonplan.  Van de 600 sociale woningen zijn er 231 woningen gerealiseerd.