056. De haven mikt op extra jobs in de sector van de hernieuwbare energie en alle activiteiten op zee, voornamelijk de offshore windmolenparken

Omschrijving

De haven van Oostende ontwikkelt en profileert zich verder als service-haven voor hernieuwbare energie. Dit omvat enerzijds de bouw van windmolenparken, en anderzijds de operaties en het onderhoud in de latere productiefase.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

De activiteiten voor het onderhoud van de windmolenparken zitten in de lift.  Nieuwe vestigingen zijn volop in aanbouw, verdere zitten reeds in aanvraagfase.  Dit betekent verbintenissen op lange termijn, een garantie voor blijvende economische activiteit.  De lokale tewerkstelling in de offshore is inmiddels gestegen naar meer den 450 arbeidsplaatsen.  Er is al bij al nu maar goed de helft van de voorziene windmolencapaciteit gebouwd, 2 parken in aanbouw en 3 gepland voor 2020 zullen de capaciteit rondmaken.  Een verdere groei in activiteit en jobs is duidelijk te verwachten.