057. Toerisme Oostende vzw werkt een nieuwe strategische nota uit.

Omschrijving

Toerisme Oostende vzw levert via de inspanningen voor het toerisme een belangrijke bijdrage aan het imago en de economische positie van Oostende. De bedoeling is een nieuwe beleidsnota goed te keuren. Hiermee wil Toerisme Oostende groei realiseren in inkomsten en directe tewerkstelling.

Status

Gerealiseerd.

Update 1 april 2018

Het strategisch beleidsplan is goedgekeurd door het College in juli 2015 en door de Raad van Bestuur van Toerisme Oostende.  Alles wordt nu in actieplannen gegoten.

De nieuwe strategie zet in op seizoensverbreding van november tot april met focus zowel op vrijetijdstoerisme als op tweede verblijven enerzijds, gekoppeld aan een sterke marketing en anderzijds door alle bezoekers een kwaliteitsvol, aangenaam verblijf in de stad te bieden.