Plaatsbeschrijving

Hoofdthemas

De plaatsbeschrijving of staat van bevinding is de nauwkeurige en gedetailleerde beschrijving van de staat waarin de woning zich bevindt bij het intreden van de huurder. Concreet bevat zo'n document per ruimte of kamer een beschrijving van de staat en een opsomming van de gebreken. Wat de huurder en de verhuurder hier niet in opgenomen hebben, wordt verondersteld in goede staat te zijn.

Zowel de huurder als de verhuurder kunnen eisen dat er een omstandige plaatsbeschrijving wordt opgemaakt. Dat wordt gedaan ofwel gedurende de tijd dat de plaatsen niet in gebruik zijn ofwel gedurende de eerste maand dat ze gebruikt worden. Als hierover discussie bestaat, moeten de huurder en/of de verhuurder zich wenden tot de Vrederechter.

  • Als er een plaatsbeschrijving werd opgemaakt, moet u de woning op het einde van de huur in de beschreven staat teruggeven. Het is dus belangrijk dat alle bestaande gebreken, hoe klein ook, worden opgenomen in de plaatsbeschrijving voor u tekent.
  • Als er geen plaatsbeschrijving werd opgemaakt, moet u de woning teruggeven in de staat waarin u ze heeft gekregen bij het begin van de huur. Als de verhuurder meent dat u schade hebt aangericht, moet hij dat bewijzen.