058. We ondersteunen de bouw van een nieuwe vismijn die moet leiden tot een duurzame visactiviteit in Oostende.

Omschrijving

De bedoeling van deze actie is een nieuwe vismijn te krijgen, gebouwd aan de Vlaamse visveiling.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

De Vlaamse regering besliste op 18/07/2016 tot nieuwbouw voor VLIZ en ILVO op de huidige ILVO site.  Oplevering van de nieuwbouw wordt voorzien voor najaar 2019.  De diensten van VLIZ ontruimen daarmee tegen 2019 hun lokalen in de huidige vismijn.  Dit houdt echter de mogelijke constructie van een nieuwe vismijn niet tegen.  De VLV is overgegaan tot afbraak van een gedeelte van de oude vismijn.  De bouw moet tegen eind november klaar zijn.