Provinciale RUPs

Hoofdthemas

De provincie West-Vlaanderen maakte voor Oostende volgende Ruimtelijke Uitvoeringsplannen op:

PRUP Strand en Dijk - Oostende

PRUP Solitaire Vakantiewoningen

PRUP Zonevreemd Jeugdverblijf "De Oesterput"