Reclameborden

Aanvraagformulier: Privatief gebruik met een reclamebord61,7Kb(pdf)

Wat is een reclamebord?

Reclame langs de openbare weg - Iedere constructie langs de openbare weg of op een plaats in open lucht op welke wijze dan ook, zichtbaar vanaf de openbare weg bestemd voor het voeren van reclame.

Verhuren of verkopen van woningen- Borden aangebracht op de te verhuren of verkopen woningen, appartementen, bedrijfsruimten, handelspanden en gronden of in de nabijheid ervan, voor zover ze samen een oppervlakte hebben die niet meer dan 1 m² bedraagt. Alle borden samen worden beschouwd als één bord.

Evenementen - Aankondigingsborden en -affiches voor evenementen, vertoningen, optredens, vermakelijkheden, enz.

Roterende borden - Borden die afwisselend verschillende reclames tonen.

Bepalen van de oppervlakte - De omlijsting van een reclamebord wordt niet in rekening gebracht. Heeft het reclamebord een onregelmatige vorm, dan wordt de oppervlakte gevormd door een rechthoek van de uiterste punten. Constructies met twee zijden, worden dubbel belast (iedere leesbare zijde wordt in rekening gebracht).