Registratie

Hoofdthemas

Sinds januari 2007 rust de registratieverplichting op de verhuurder, àls het om een woninghuurovereenkomst gaat. De registratie is een fiscale verplichting; vroeger tegen betaling, maar nu kosteloos. Binnen de twee maanden na ondertekening ervan door verhuurder en huurder moet het contract ter registratie aangeboden worden op het registratiekantoor.

Ministerie van Financiën
Vrijhavenstraat 1
8400 Oostende
T 02 572 57 57
Elke werkdag van 8.00 – 12.00 uur

Door registratie krijgt het contract “vaste datum”. Contracten met vaste datum zijn bindend t.a.v. derden (bvb. In geval van verkoop van de woning die u huurt, zal het contract de nieuwe eigenaar-verhuurder binden). De huurder kan ook het initiatief nemen om het huurcontract te laten registreren, als hij dat (om bovenstaande reden) wenselijk acht. Hij is er echter niet toe verplicht, de registratieverplichting rust niet op de huurder. Als de verhuurder een huurovereenkomst die gesloten werd voor een periode langer dan 3 jaar niet tijdig liet registreren, zal de huurder het contract kunnen beëindigen door de loutere aankondiging van zijn vertrek, zonder dat een specifieke opzegtermijn gerespecteerd moet worden.
Let wel: tot -/+ oktober 2007 geldt een overgangsmaatregel. Zolang die van toepassing is, blijft de huidige gebruikelijke opzegregeling van kracht!
Ga steeds na welke op het moment de recentste reglementering is die op uw soort huurcontract van toepassing is. U kunt daarvoor o.a. bij de Huurdersbond terecht.