Rijbewijs voor niet-Belgen

Hoofdthemas

Maak een afspraak

Aanvraag tot omwisseling buitenlands rijbewijs

Bevolkings-, vreemdelingen-of wachtregister

Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister, het vreemdelingen- of het wachtregister van een Belgische gemeente en houder van één van de volgende in België afgegeven geldige documenten :

 1. de identiteitskaart van Belg of voor vreemdeling;
 2. het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;
 3. de verblijfskaart van onderdaan van een Lid-Staat van de Europese Economische Gemeenschappen;
 4. het attest van immatriculatie;
 5. de personen die het bewijs leveren van hun inschrijving in een Belgische onderwijsinstelling gedurende een periode van ten minste zes maanden en die houder zijn van een Bijlage 33;
 6. de personen die houder zijn van een van de volgende in België afgegeven geldige documenten :
  1. de diplomatieke identiteitskaart;
  2. de consulaire identiteitskaart;
  3. de bijzondere identiteitskaart;

dan moet je een Belgisch rijbewijs aanvragen.

 Onderdaan lidstaat EER

Je mag als onderdaan van een E.E.R.-lidstaat blijven rijden met uw nationaal rijbewijs zolang dit geldig is.

Je hebt er alle belang bij het nationaal rijbewijs te laten registreren.Bij verlies of diefstal kan dan onmiddellijk een Belgisch rijbewijs worden uitgereikt.

Zonder registratie moet je een duplicaat of een bijkomend attest aanvragen bij de laatste woonplaats in het thuisland. Indien het rijbewijs niet werd opgemaakt in één van de drie landstalen of het Engels, is een beëdigde vertaling vereist. Dat kan hier: Belgian Translation Centre bvba - BTC, Ieperstraat 24A, 059/56.05.00, btc@btc.be

Toerist of vaste verblijfplaats in België

Je bestuurt een motorvoertuig als toerist of met een vaste verblijfplaats in België?

Je mag enkel rijden in het bezit van een erkend buitenlands of internationaal rijbewijs.

Bezit je een blauwe, gele of witte identiteitskaart of een oranje attest van immatriculatie, dan moet je een Europees of Belgisch rijbewijs bezitten.