Rijbewijs: procedure, prijzen en info

Hoofdthemas

Maak een afspraak: aanvraag

Maak een afspraak: buitenlands rijbewijs

Maak een afspraak: internationaal rijbewijs

Maak een afspraak: voorlopig rijbewijs aanvraag

Maak een afspraak: voorlopig rijbewijs stage attest

Kostprijs

Voorlopig rijbewijs: 25 euro
Rijbewijs: 25 euro
Internationaal Rijbewijs: 16 euro


Voor het verkrijgen van een voorlopig, Belgisch of internationaal rijbewijs moet een aanvraagformulier voorgelegd of ingevuld worden in het Stadhuis. In bepaalde gevallen is een medisch attest vereist.
De kostprijs moet betaald worden bij aanvraag.

Indien u reeds een voorlopig, Belgisch, internationaal of vreemd rijbewijs bezit, dan moet dit ingeleverd worden.

Twee dagen na de aanvraag  kan u of een mandataris het rijbewijs of internationaal rijbewijs afhalen aan de Infobalie. Het rijbewijs is twee dagen na de aanvraag beschikbaar.


Indien u in Oostende een motorvoertuig bestuurt, moet u in het bezit zijn van een

  • voorlopig of
  • Belgisch of
  • Europees of
  • buitenlands erkend of
  • internationaal rijbewijs.

(Uitzonderingen: rijschool, militair voertuig,...)

De bestuurders, houder van een Europees rijbewijs of van een nationaal of internationaal buitenlands rijbewijs moeten bovendien de leeftijd bereikt hebben die vereist is overeenkomstig de bepalingen van artikel 18 voor de afgifte van rijbewijzen.

De Belgische rijbewijzen zijn, behalve voor bezoldigd vervoer en de categorieën C1 t.e.m. DE, 10 jaar geldig. Dat is niet zo voor alle landen binnen de Europese Unie.
In Nederland bijvoorbeeld moet een rijbewijs tienjaarlijks worden vernieuwd en wordt vanaf de leeftijd van 60 jaar, uitgereikt voor een kortere periode.

Een voertuig uitgerust met een (elektrische) motor dat niet sneller dan stapvoets voortbeweegt, wordt niet als bromfiets beschouwd. Er is dus geen (voorlopig) rijbewijs nodig.

Wie meer wil weten vindt hier alle info over rijbewijzen


Verlies of diefstal

Doe zo spoedig mogelijk aangifte bij de Lokale Politie.

Je ontvangt een aanvraagformulier dat je moet invullen en ondertekenen.