Samen DiVers

Hoofdthemas

Zomerschool

 • Nederlandse lessen voor *nieuwkomers tussen 6 en 18 jaar
 • Gedurende 3 weken in de zomervakantie
 • Op een speelse manier Nederlands oefenen
 • Ook een aanbod voor de ouders:
  3 halve dagen per week praten over onderwijsgerelateerde thema’s
 • Bereik: 106 deelnemers in 2015

Babbelbox

 • Op een informele manier Nederlands oefenen
 • Wekelijks georganiseerd op dinsdagnamiddag (Antenne) en vrijdagmorgen (OC De Schelpe)
 • Telkens praten rond een thema waarbij nuttige dagdagelijkse informatie wordt gegevens aan de deelnemers
 • Wekelijks 40-45 deelnemers
 • Momenteel is er een wachtlijst

Jongerenwerking

 • Aanbod vrijetijdsactiviteiten voor OKAN leerlingen met focus op Nederlands oefenen
 • Maandelijks op een woensdagnamiddag (+ aanvullend aanbod Groep Intro)
 • Kennismaking met verschillende voorzieningen in Oostende, sociale vaardigheden aanleren en informeel de taal leren
 • Voor meer informatie over het aanbod van Samen Divers: Els Plovie – plovie.els@sdv.be – T 059/50.78.51