Samenwerking 2015-2019

De samenwerking tussen beide steden zal focussen op volgende terreinen:

  • Projecten ter bevordering van de efficiëntie en publieke dienstverlening van het stadsbestuur van Banjul actief ondersteunen (IT, afval, straatverlichting, visserij, ..)
  • Kennisuitwisseling tussen personeel en bestuurders van Oostende en Banjul stimuleren
  • Een aanbod ontwikkelingseducatie rond de stedenband aanbieden aan de scholen in Oostende en Banjul
  • Interculturele dialoog en ontmoeting via o.m. uitwisselingsprogramma’s tussen scholen stimuleren
  • Een platform aanbieden aan studenten tot het realiseren van een internationale stage of eindwerk
  • Culturele samenwerking stimuleren
  • Interculturele dialoog en ervaringsuitwisseling tussen inwoners van Oostende en Banjul stimuleren
  • Projecten realiseren ter versterking van de gezondheidszorg in Banjul in samenwerking met de ziekenhuizen in beide steden, Medios vzw en het Rode Kruis
  • CO2 uitstoot van vliegtuigreizen compenseren via boomplantacties in beide steden

Contact : stedenband@oostende.be