062. Goede opleidingen als voorbereiding op een job.

Omschrijving

Met een gepaste basisopleiding stijgen de kansen op tewerkstelling. Het Economisch Huis neemt de lead in de opleiding en begeleiding van migranten.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

Bijna 1 werkzoekende op 3 in Oostende is van allochtone origine. Er kunnen heel wat vacatures worden ingevuld als er een betere kennis is van Nederlands voor de werkvloer en men vertrouwd is met de werkethiek in de bedrijven in Vlaanderen.
Het Economisch Huis Oostende is in september 2016 - in samenwerking met lokale actoren - gestart met een ambitieus tewerkstellingsproject. De resultaten zijn, gezien de kwetsbare groepen waarmee wordt gewerkt, zeer positief te noemen. Als direct gevolg van deze goede resultaten werden nieuwe Europese middelen toegekend voor de periode 2018-2019.
In totaal zijn op dit ogenblik meer dan 600  begeleidingstrajecten op maat opgestart (taal, mobiliteit, computer en individuele coaching). 489 werkzoekenden worden/werden in het luik Taal en Werk, arbeidsmarktklaar gemaakt door onder meer intensieve taal- en computerlessen. Ook wordt in samenwerking met VDAB en het VFU (Vormingsfonds voor Uitzendkrachten) een heftruckopleiding georganiseerd.
Het Economisch Huis levert gemotiveerde Oostendse werkzoekenden af voor bedrijven binnen en buiten Oostende. De uitstekende relaties tussen het Economisch Huis en de bedrijven zorgen voor een snelle doorstroming.
De mensen worden voornamelijk tewerkgesteld in productie (27%), horeca (16%) en schoonmaak (18%). Naar plaats van tewerkstelling, werkt 55% in Oostende. De verhouding man/vrouw binnen het project bedraagt 2/1.  Ook de uitstroomcijfers naar werk kennen eenzelfde verhouding.
Wat betreft mobiliteit worden verdere inspanningen geleverd.  Met behulp met nieuwe technieken zoals de rijsimulator worden werkzoekenden begeleid naar een rijbewijs.