Signaleren van graffiti

De Gemeenschapswachten worden mee ingeschakeld bij het opsporen van de daders, door het in kaart brengen van alle graffiti op het grondgebied van de Stad. Ze noteren alle meldingen van graffiti en nemen er foto’s van. De vaststellingen worden onmiddellijk doorgegeven aan de Reinigingsdienst.

Voor het signaleren van graffiti kunt u terecht op www.police-on-web.be.

Meer informatie bij de dienst Gemeenschapswachten, 059/25.86.36, gemeenschapswachten@oostende.be