Signaleren van vandalisme, leegstand, verkrotting, enz.

De Gemeenschapswachten maken melding van gevaren en gebreken langs de route, signaleren leegstaande en verkrotte woningen, geven opmerkingen van bewoners door, enz. Bovendien merken de Gemeenschapswachten tijdens hun route kleine ongemakken op aan de straten, aan de verkeerssignalisatie, aan gevels, aan het milieu en dergelijke meer. Dit signaleren ze, hetzij ingeval van hoogdringendheid rechtstreeks aan de betrokken diensten, hetzij via het O-punt.
Op die manier dragen ze hun steentje bij tot de verkeersveiligheid, het leefmilieu en de reinheid van de stad. Ook vergroten ze het veiligheidsgevoel bij de burgers door hun aanwezigheid.
De signaalkaarten brengen deze fenomenen in kaart. Bij dringende gevallen bellen de Gemeenschapswachten de respectieve Stadsdiensten op. Dergelijke dringende signalen worden opgevolgd.

Voor de aangifte van graffiti en vandalisme kunt u terecht bij www.police-on-web.be of maak een melding online bij hetO-punt

Meer informatie bij de dienst Gemeenschapswachten, 059/80.55.00, gemeenschapswachten@oostende.be