Signaleren van vandalisme, leegstand, verkrotting, enz.

De Gemeenschapswachten melden de gevaren die ze op hun route waarnemen. Ze signaleren leegstaande en verkrotte woningen en dragen de opmerkingen van de bewoners over. Ze rapporteren de gebreken die ze onder andere aan de straten, verkeerssignalisatie, en  gevels, constateren. Doorgaans gebeurt dit via het O-punt. Als de situatie dringend is, dan worden de betrokken diensten onmiddellijk verwittigd.  

De gemeenschapswachten dragen zo hun steentje bij tot de verkeersveiligheid, het leefmilieu en de reinheid van de stad. Bovendien voelen burgers zich door hun aanwezigheid, veiliger.

Je kan graffiti en vandalisme aangeven op de webpagina www.police-on-web.be

Meer informatie bij de dienst Gemeenschapswachten, 059/80.55.00, gemeenschapswachten@oostende.be

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.