063. Extra middelen voor de promotie van de industrieterreinen Plassendale.

Omschrijving

Het project Plassendale bedraagt intussen al 123 bedrijven die 2438 mensen tewerkstellen.  Met aftrek van de werknemers bij de start (545) werden er 1893 nieuwe jobs gecreëerd.  Het Economisch Huis Oostende maakt nieuwe fondsen vrij voor het aantrekken van innovatieve bedrijven.  Door het succes dreigt vanaf 2020 alle bedrijfsgrond vol te zijn en wordt gezocht naar uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

Er wordt gewerkt aan twee nieuwe acties.  Buitenbedrijf is een campagne die bedrijven over de filegrens Brussel-Antwerpen warm maakt om een bijkomende vestiging te openen in Oostende.  Silicon Beach trekt innovatieve startups aan in samenwerking met de VZW Acsealerator en KBC-it.