Sociaal Huis

Hoofdthemas

  • Aanbod voor alle anderstalige SHO-cliënten met een wettig verblijf.

  • SHO-info voor nieuwkomers: een dag vorming over de rechten en plichten van een SHO-cliënt.

  • Wegwijzerproject (ism Vokans): korte, tiendaagse cursus voor SHO-cliënten.
    Je zoekt uit waar je goed in bent en welke jobs je wil en kan doen.

  • Voortraject (ism Open-school): cursus van 6 weken voor SHO-cliënten.
    Je leert wat je moet weten voor je begint te werken. Pas na het afwerken van het Wegwijzerproject en het Voortraject mag je aan de slag binnen een sociale tewerkstelling.

  • Vrouwenproject (ism Open-school): een cursus voor vrouwen die nog niet klaar zijn voor de arbeidsmarkt.

  • Taalcoaching op de werkvloer (ism Groep intro): extra Nederlands voor wie sociaal tewerkgesteld is.

Voor meer informatie:

Yolanda Couvreur - yolanda.couvreur@sho.be – T 059/59.12.66