Sociaal huren

Wie een beperkt inkomen heeft en op het ogenblik van de inschrijving of toewijzing van een woning zelf (of een ander lid van jouw gezin) geen woning of perceel bestemd voor woningbouw in binnen- of buitenland in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik heeft, kan zich inschrijven voor een sociale woning bij de twee sociale huisvestingsmaatschappijen.  De huurprijs van een sociale woning is afhankelijk van het inkomen. De Oostendse Haard, de Gelukkige Haard en het Sociaal Verhuurkantoor hebben woningen op het grondgebied van Oostende en Bredene. 

De Oostendse Haard biedt de mogelijkheid om jouw rangschikking thuis op te volgen.

Wil je je aanmelden voor een sociale woning?
Neem contact op met één van de volgende sociale verhuurkantoren via deze website.