Sociaal huren

Hoofdthemas

Wie een beperkt inkomen heeft en op het ogenblik van de inschrijving of toewijzing van een woning zelf (of een ander lid van uw gezin) geen woning of perceel bestemd voor woningbouw in binnen- of buitenland in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik heeft, kan zich inschrijven voor een sociale woning bij de twee sociale huisvestingsmaatschappijen.  De huurprijs van een sociale woning is afhankelijk van het inkomen.  De Oostendse Haard en de Gelukkige Haard hebben woningen op het grondgebied van Oostende en Bredene. 

De maatschappij stuurt u binnen de 24 uur een email met uw rangschikking op de wachtlijst.

U kan zich laten inschrijven op de wachtlijst.  De inschrijving op de wachtlijst is kosteloos.  

Let op ! U moet wel rekening houden met lange wachttijden vooraleer u een woning toegewezen wordt.