Sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas

Hoofdthemas

Sommige personen en gezinnen hebben recht op een sterk verlaagde elektriciteits- en aardgasprijs. Die wordt de 'sociale maximumprijs' of het 'sociaal tarief' genoemd.

Het sociaal tarief

 • wordt alleen toegekend aan personen die bepaalde uitkeringen of bepaalde tegemoetkomingen krijgen
 • is bij alle energieleveranciers in heel België hetzelfde. Het heeft dus geen zin om van leverancier te veranderen om het sociaal tarief te kunnen krijgen.

Wie recht heeft op het sociaal tarief, is een 'beschermde klant' of 'beschermde afnemer', die ook recht heeft op andere voordelen en premies voor beschermde afnemers.

Voorwaarden

Om het sociaal tarief te krijgen, moet u (of iemand op uw domicilieadres) een bepaalde uitkering of bepaalde tegemoetkoming krijgen van

 • het OCMW (categorie 1)
  • leefloon
  • financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon
  • maatschappelijke steun verstrekt door het OCMW die geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald door de federale staat
  • voorschot op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of voorschot op een tegemoetkoming voor gehandicapten
 • de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een Handicap (categorie 2):
  • tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65%
  • inkomensvervangende tegemoetkoming
  • integratietegemoetkoming
  • tegemoetkoming voor hulp van derden
  • bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66%
 • de Zorgkas (categorie 2)
 • de Federale Pensioendienst (categorie 3):
  • inkomensgarantie voor ouderen (vroeger gewaarborgd inkomen voor bejaarden)
  • tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65% (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen)
  • tegemoetkoming voor hulp van derden.
 • Als u huurder bent van een appartement van een sociale huisvestingsmaatschappij met een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie op aardgas (categorie 4), hebt u recht op het sociaal tarief op aardgas .

Meer informatie over het sociaal tarief vindt u ook in de folder 'Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas' (pdf).

Procedure

Het sociaal tarief wordt automatisch toegekend voor categorie 1, 2 en 3. U moet dus geen attest opsturen naar uw leverancier.

Als huurder van een appartement van een sociale huisvestingsmaatschappij (categorie 4) met een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie op aardgas, hebt u ook recht op het sociaal tarief, maar u krijgt het niet automatisch. De beheerder van het appartement moet daarvoor de nodige stappen zetten. Vraag na of hij de nodige stappen heeft gezet en het sociaal tarief aan u doorrekent.

Het sociaal tarief wordt nooit retroactief toegekend. De FOD Economie kent het toe vanaf de eerste dag van het kwartaal waarbinnen u door het verkrijgen van een tegemoetkoming in categorie 1, 2 of 3 valt.

Kostprijs

Voor aardgas bestaat er één sociaal tarief.

Voor elektriciteit bestaan er drie soorten tarieven:

 • enkelvoudig sociaal tarief (dagteller)
 • tweevoudig sociaal tarief (dag- en nachtteller)
 • sociaal tarief exclusief nacht (alleen nachtteller).

Twee keer per jaar bepaalt en publiceert de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) de sociale tarieven voor aardgas en elektriciteit. De tarieven worden elk jaar aangepast op 1 februari en op 1 augustus.

Uitzonderingen

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas is niet van toepassing voor:

 • tweede verblijfplaatsen (andere adressen dan het domicilieadres)
 • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen
 • professionele klanten
 • occasionele klanten/tijdelijke aansluitingen.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.