064. Geen verhoging van de belastingdruk op ondernemingen en middenstand.

Omschrijving

Wijzigingen aan belastingreglementen worden steeds getoetst aan deze bepaling vooraleer het nieuw ontwerp van belastingreglement aan de Gemeenteraad wordt voorgelegd.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

Deze richtlijn wordt verder aangehouden.