Spandoeken en vlaggen

Een voorafgaande vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen is vereist voor het aanbrengen van spandoeken, vlaggen of ballonconstructies. De volgende voorwaarden moeten worden nageleefd:

  • spandoek aan te brengen op minimaal vijf meter hoogte boven het openbaar domein;
  • toestemming is vereist van de eigenaar van de gebouwen waaraan de spandoeken of vlaggen worden vastgemaakt;
  • de spandoeken of vlaggen moeten verband houden met culturele, caritatieve, sportieve, recreatieve of toeristische acties of samengaan met commerciële of reclameactiviteiten die worden georganiseerd in het belang van de handel of het toerisme.

Het College van Burgemeester en Schepenen kan aan de aanvrager een vergunning verlenen om, naar aanleiding van feestelijkheden of het openen van nieuwe handelszaken of winkels, maximaal vier vlaggen of ballonconstructies gedurende maximaal tien dagen op het openbaar domein te plaatsen.

Vlaggen: aanvraag privatief ingebruiknemen openbare domein41,3 Kb(pdf)