065. We geven een duwtje in de rug voor startende ondernemers.

Omschrijving

Het Economisch Huis Oostende staat in voor de gratis begeleiding van startende ondernemingen, indien nodig aangevuld met externe deskundigen. Er is een vast intake-project waarbij idee, financieel plan, locatie, voorkennis van zaken en administratieve verplichtingen worden bekeken en ingevuld. Bij voldoende slaagkansen wordt dossier bekeken door een externe specialist zonder kosten voor de starter.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

Innovatieve starters krijgen ondersteuning van een accelerator, die hen onder meer helpt bij de zoektocht naar extra kapitaal en investeerders. De 10 beste projecten krijgen supplementair een startpakket van 20 k, na beoordeling door een externe jury.