066. Nieuwe opleiding bouw in het hoger technisch onderwijs.

Omschrijving

In Oostende willen wij een opleidingscentrum voor de bouwsector.

Status

Gerealiseerd

Update 1 april 2018

Er zijn een aantal verschuivingen in het aanbod van de opleidingen door de onderwijsinstellingen. Oostende blijft ijveren voor een opleidingscentrum bouw.  Het dossier wordt verder opgevolgd.