070. De Haven en de VDAB bouwen de Off Shore Academy uit.

Omschrijving

In het kader van de projecten "Fabrieken van de Toekomst" van de POM West-Vlaanderen wordt in Oostende een "Off Shore Academy" uitgebouwd.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

De offshore cluster in de haven van Oostende wordt steeds verder uitgewerkt.  Haven Oostende AG is de sturende en stuwende kracht in deze evolutie.  De bedrijven Greenbridge en Falck organiseren gespecialiseerde opleidingen inzake offshore en maritieme energiewinning.  De haven van Oostende profileert zich steeds verder als centrum voor offshore windenergie.  Dit omvat enerzijds de bouw van nieuwe windmolenparken en anderzijds het onderhoud van de bestaande windparken.  Deze activiteiten van O&M (Operations & Maintenance) worden steeds belangrijker en zorgen voor een verzekerde duurzame activiteit voor de toekomst.  Ook in aanverwante toeleveringsbedrijven is er een toenemende activiteit en bijkomende tewerkstelling waarvoor de VDAB actief mensen rekruteert en opleidt.   Specifiek in 2018 is er verhoogde activiteit door de bouw van het windpark van Norther-Siemens.  Dit zorgt voor een zeer intense benutting van de offshore terminal.  Oostende heeft inmiddels ten volle haar plaats verworven als service haven voor de offshore industrie.