Stedelijke kinderdagverblijven: De Driewieler

Hoofdthemas

Christinastraat  134, 8400Oostende - T 0494/51.43.31
dedriewieler@oostende.be

Open?

Ma t/m vr: 07.30- 18.30 uur

Capaciteit?

22 kinderen, verdeeld over twee leefgroepen: de pim pam poentjes en de vlindertjes.

Er zijn 3 noodplaatsen voor maximale duur van 6 maanden en 1 occasionele plaats.

Prijs?

Wordt bepaald op basis van uw gezinsinkomen. De schalen en de overeenstemmende dagprijzen worden vastgesteld door het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Aanvragen?

Via het Loket Kinderopvang, 0499/55.62.11 of online via de website

Telefonisch bereikbaar?

Ma t/m vr: 09.00 - 12.00 uur / 13.00 - 17.00 uur.


Noodopvang: 3 plaatsen

Drie plaatsen worden voorbehouden voor sociale noodopvang waarvan de startdatum binnen 30 kalenderdagen valt; onder sociale noodopvang wordt verstaan:

  • de veiligheid van het kind is in gevaar;
  • de persoon die het kind meestal opvangt, kan dit niet meer doen omwille van ziekte of overlijden;
  • gezinsondersteuning is nodig in het kader van pedagogische en sociale motieven;
  • de ouder vindt plots werk.

De duurtijd van deze opvang bedraagt maximaal zes maanden.


Noodopvang: 1 occasionele plaats

Een plaats wordt voorbehouden voor occasionele noodopvang in situaties zoals:

  • een sollicitatiegesprek;
  • een afspraak met hulpverlening/dokter/ …;
  • hospitalisatie voor een of meerdere dagen.

Elke situatie wordt individueel bekeken.

Deze voorrangsregels worden toegepast volgens de geldende wetgeving.