Stedelijke premie voor particulieren

Om Oostendenaars te ondersteunen die van plan zijn hun woning te voorzien van de nodige basisbeveiliging, bieden we als Stad een stedelijke premie aan. Deze premie bedraagt ¼ van de aankoop en/of installatiekosten (excl. BTW) met een maximale premie van 250 euro per woning. Voor slachtoffers worden de eerste 125 euro op 100% van de aankoop en/of installatiekosten uitbetaald, gezien zij minder keuzevrijheid hebben om de investering te doen. Opgelet: deze premie geldt enkel voor organisatorische en fysieke beveiligingsmaatregelen, niet bij het plaatsen van elektronische maatregelen.  

Om te genieten van deze premie moet je de volgende stappen doorlopen:

  1. Voorafgaand aan de aanvraag is een bezoek van de diefstalpreventieadviseur vereist. De diefstalpreventieadviseur overloopt de beveiliging van jouw woning en maakt hiervan een verslag op. Dit verslag dient als basis voor de beveiliging van de woning. Het blijft een advies, het is dus niet verplicht om dit advies te volgen. Om aanspraak te maken op de premie is het echter wel belangrijk om alle aandachtspunten aan te pakken. Aangezien de beveiliging staat of valt met de zwakste schakel, is het belangrijk dat alle bereikbare gevelelementen een goede basisbeveiliging genieten.
  2. Eenmaal de aandachtspunten aangepakt, moet een aanvraag ingediend worden voor een controlebezoek.
  3. Na dit controlebezoek kan de premie aangevraagd worden. De dienst Integrale Veiligheid legt de stukken (goedkeuringsattest, facturen) voor aan het College van Burgemeester en Schepenen dat over de toekenning beslist.


 

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.