Stedenfonds

Hoofdthemas

De Vlaamse Regering richtte in 1996 het Sociaal Impulsfonds (SIF) op om de leef- en omgevingskwaliteit van de steden en gemeenten te verbeteren. Meer specifiek betekende dat de achtergestelde buurten aanpakken, de strijd voeren tegen kansarmoede en het algemeen welzijn bevorderen.

Sinds 1 januari 2003 bestaat het SIF niet meer, maar is het vervangen door het Stedenfonds en het Gemeentefonds. Deze fondsen steunen de steden en gemeenten financieel om zo een duurzaam stedenbeleid te kunnen ontwikkelen. De voorbije jaren kon de stad Oostende heel wat realiseren met SIF- en Stedenfondsgelden. Sinds de invoering van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) en de daarmee gepaard gaande planlastvermindering bestaat geen aparte beleidsovereenkomst meer tussen de Stad en de Vlaamse Regering in kader van het stedenfonds. De doelstellingen en acties verbonden aan de doelstellingen van het Stedenfonds zijn nu opgenomen in het meerjarenplan.

Meer informatie vindt u ook opĀ www.thuisindestad.be.