073. Plaatselijke verenigingen kunnen terecht in De Grote Post.

Omschrijving

Het CC De Grote Post moet een bruisend cultureel centrum worden.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

De samenwerking tussen het cultuurcentrum en de verenigingen verloopt steeds intensiever en hartelijker en rekening houdend met elkanders noden.
Getuige hiervan de toename met 48 % van het gebruik van de zalen.