Subsidie voor bewoonde zwaluwnesten

Subsidie voor bewoonde zwaluwnesten

Hoofdthemas

Doe de subisidieaanvraag online:

Zwaluwnesten - aanvraag subsidie


Hoewel zwaluwen beschermde vogels zijn, is het aantal huis- en boerenzwaluwen in Vlaanderen spectaculair gedaald in de laatste jaren. Dat komt door een tekort aan geschikte nestplaatsen en een gebrek aan poelen of beken waar zwaluwen slijk kunnen halen voor hun nest. Bovendien bieden nieuwbouwhuizen heel wat minder geschikte nestgelegenheid voor huiszwaluwen. Tot slot ervaren veel mensen de uitwerpselen van zwaluwen als een probleem en verwijderen ze daarom de nesten.

Om de populatie van huis- en boerenzwaluwen te beschermen keert de stad Oostende al enkele jaren een subsidie uit aan bewoners van een woning waar succesvolle broedgevallen worden vastgesteld. Voor 1 nest ontvang je 25 euro (per jaar), voor twee nesten krijg je 40 euro (per jaar) en drie of meer nesten geven je recht op 60 euro (per jaar). Je kan zwaluwen stimuleren om te broeden door kunstnesten te hangen. Deze kan je kopen bij enkele milieuverenigingen en in het Vogelopvangcentrum, Nieuwpoortsesteenweg 642 (domein Raversijde). Ook voor succesrijke broedgevallen in dergelijke nesten krijg je de subsidie.

Wil je graag de subsidie ontvangen? Vul dan het aanvraagformulier in en bezorg het aan de dienst Milieu op de vierde verdieping van het Stadhuis, Vindictivelaan 1. Je kan daar ook terecht voor meer informatie. Let wel op! Je kan de subsidie enkel aanvragen in het broedseizoen (april, mei, juni) opdat controle mogelijk zou zijn. In het subsidiereglement vind je alle bepalingen.


Broedt er een boerenzwaluw in uw stal? Hangt er een bewoond huiszwaluwnest onder uw dakgoot? Dan wordt uw gastvrijheid beloond met een subsidie. Zowel de landbouwers als de eigenaars of huurders van huizen in woonwijken komen in aanmerking voor deze subsidie.

Voorwaarden

De woningen en/of andere gebouwen waar de zwaluwen zich nestelen, liggen op het grondgebied van de gemeente waar u uw aanvraag voor subsidie indient.

U leeft de voorwaarden ter bescherming van de huis- of boerenzwaluwen strikt na nl.:

  • u houdt deze kolonie(s) in stand door het afsteken of verwijderen van de nesten te voorkomen
  • u beperkt de hinder tijdens de broedperiode tot een minimum
  • u gaat akkoord met de controle van de kolonie in de periode tussen het broeden en uitvliegen van de jongen
  • u behoudt de nesten ook na de broedperiode.

Kostprijs

Financieel voordeel

De subsidie wordt vastgelegd op basis van het aantal bewoonde nesten.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.