074. Op vlak van cultuur speelt de Stad in de eerste plaats een sturende en coachende rol.

Omschrijving

De stad Oostende moet een aantrekkelijk, divers en toegankelijk vrijetijdsaanbod aanmoedigen, zowel voor inwoner als bezoeker. De dienst Cultuur stimuleert en ondersteunt initiatieven van derden, naast het ontwikkelen en coördineren van eigen initiatieven.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

De dienst Cultuur coördineert activiteiten als Open Monumentendag, Erfgoeddag, Week van de Amateurkunsten, museumnocturnes, Nacht van de Musea, Liefde tussen de Lijnen, boekenruilhuisjes, Cultuurmarkt. Daarnaast stimuleert zij organisaties om samen te werken (bv. gezamenlijke opslag toneelkledij). De professionele cultuuractoren overleggen maandelijks om acties en beleid op elkaar af te stemmen, onder de coördinatie van de Stad.
De Stad betrekt de cultuurpartners bij nieuwe initiatieven zoals Drawing Days.