Gemeentelijke subsidie voor een regenwaterinstallatie (regenwaterput)

Hoofdthemas

Vraag dit meteen online aan (snel en gemakkelijk):

Hemelwaterput en/of een infiltratievoorziening - aanvraag premie


Een hemelwaterput zorgt ervoor dat u minder drinkwater moet gebruiken voor laagwaardige toepassingen. Bovendien zorgen zowel een hemelwaterput als een infiltratieput voor een verminderde afvoer van regenwater naar het oppervlaktewater of naar de riool zodat er minder kans op wateroverlast is.

U kunt van de Stad een premie ontvangen voor zowel een hemelwaterput als voor een infiltratievoorziening bij een verbouwing van uw woning als u aan de voorwaarden in het reglement voldoet.

Voor zowel de infiltratievoorziening als voor de installatie van een hemelwaterput kunt u een premie van 500 euro krijgen.

De hemelwaterinstallatie moet wel na 31 december 2013 gebouwd zijn in overeenstemming met de ‘Code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen.’

Met een regenwaterput kunt u ‘hemelwater’ gebruiken om toiletten door te spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien, … Daarom geven veel gemeenten een subsidie als u investeert in een regenwaterinstallatie.

Of er in uw gemeente een subsidie voor een regenwaterput bestaat, kunt u opzoeken met de Premiezoeker.

  • Kies categorie ‘Rond het huis
  • Voer uw postcode in.
  • Vink dan ‘Regenwater, afvalwater’ aan (in ‘Bouwen en verbouwen’)

Ook de Vlaamse overheid geeft een premie via Mijn VerbouwPremie voor sanitair.

Voorwaarden

  • Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet de hemelwaterinstallatie aan de voorwaarden voldoen van de verplichte installatie van een regenwaterput.
  • Uw gemeente kan nog bijkomende voorwaarden opleggen.

Het kan zijn dat de gemeente geen subsidie geeft als de installatie van een regenwatersysteem verplicht is om de bouwvergunning te krijgen.

Procedure

Neem contact op met de milieudienst of de technische dienst van uw gemeente.

Kostprijs

Financieel voordeel

Het bedrag verschilt van gemeente tot gemeente.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.