Taken dienst Wonen

Hoofdthemas

  • Bij de dienst Wonen kunt u terecht met klachten over de kwaliteit van uw huurwoning.  Wij controleren zelfstandige woningen en kamerwoningen die als hoofdverblijfplaats gebruikt worden.
  • Bent u eigenaar, dan kunt u bij ons terecht voor het aanvragen van een conformiteitsattest.
  • Heeft u vragen over huisvestingspremies dan staan we u graag met raad en daad bij.
  • De stedelijke inventarissen voor leegstaande, verwaarloosde of ongeschikt / onbewoonbaar verklaarde woningen worden door onze dienst nauwkeurig bijgehouden. 
  • De woonbegeleiders helpen u bij de aanvraag van een huursubsidie en installatiepremie van het Vlaamse Gewest.  Ook bij andere huisvestingsproblemen zoeken ze samen met u naar een oplossing.
  • Is uw woning onbewoonbaar verklaard, dan kan u tijdelijk een transitwoning betrekken.  U krijgt dan de nodige begeleiding van de woonbegeleiders. 

Meer info

Alle info over wonen