TAO Armoede

Hoofdthemas

Wat?

TAO Armoede biedt vorming, coaching en/of advies aan waarbij het inzicht in de armoedemechanismen van binnenuit centraal staat. Zo wil TAO Armoede een actieve rol spelen in het overbruggen van de kloof in de leefwereld en de beleving tussen mensen in kansarmoede en de samenleving en meer bepaald de school en het schoolteam.

Voor wie?

De onderwijssector.

Waarvoor?

TAO Armoede werkt met opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting als noodzakelijke schakel om de missing link tussen mensen in armoede aan de ene kant en scholen en schoolteams aan de andere kant te overbruggen.

Waar?

Voor informatie over Kostenbeheersing en kansarmoedebestrijding in organisatie van TAO Armoede:

Stadhuis
Dienst Onderwijs en Buitenschoolse Kinderopvang
Vindictivelaan 1
8400 Oostende
T 059 25 89 51
geert.saelens@oostende.be

Voor het aanvragen van Kostenbeheersing en kansarmoedebestrijding in organisatie van TAO Armoede:

TAO Oost- en West-Vlaanderen
Nieuwebosstraat 3
9000 Gent
M 0491 90 69 27
http://www.delinkarmoede.be/