Tegemoetkoming voor vervoer voor vakantieverblijf voor personen met een beperking

Hoofdthemas

Personen met een beperking die in Oostende wonen, kunnen jaarlijks maximaal twee toelagen krijgen voor hun vervoer heen en terug en tijdens een vakantieverblijf buiten Oostende.

Het vakantieverblijf moet worden georganiseerd door een erkend ziekenfonds of door een dienst, een instelling of een vereniging met een werking gericht op personen met een beperking.

Per kalenderjaar kan de rechthebbende tweemaal een aanvraag indienen om de toelage te verkrijgen.

Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • je bent al minstens één jaar in het bevolkingsregister van Oostende ingeschreven;
  • je geniet het voorkeurstarief (verhoogde tegemoetkoming of WIGW-statuut). Voeg een kleefvignet van je ziekenfonds bij de aanvraag;
  • je bezit een erkend attest waaruit blijkt dat je getroffen bent door een beperking van minstens 9 punten of 66% .

Doe de aanvraag bij voorkeur digitaal

Aanvraag tegemoetkoming - vervoer personen beperking vakantieverblijf


De aanvraag met de nodige bewijsstukken en het vakantieattest kan je ook indienen bij het loket AWW op de OCMW-campus.