Terugbetaling lidgeld jeugdvereniging

Hoofdthemas

Het Stadsbestuur wil de drempels voor deelname aan het vrijetijdsgebeuren verlagen en geeft daarom de leden van de erkende Oostendse jeugdbewegingen een duwtje in de rug. Het betaalt een deel van het lidgeld terug aan alle Oostendse jongeren tot en met 18 jaar die aangesloten zijn bij een erkende Oostendse jeugdvereniging.

De subsidie bedraagt maximum 10 euro en wordt eenmalig toegekend per werkjaar. Als het lidgeld minder dan 10 euro bedraagt, krijg je het betaalde bedrag volledig terug.

Wat moet je doen?
Vraag het formulier aan de leiding van je jeugdbeweging, vul het in en bezorg het aan de dienst Jeugd.
Het document en een lijst van de erkende jeugdwerkinitiatieven vind je onderaan deze pagina.