004. Geen hoogbouw in de woonwijken.

Omschrijving

Bij de behandeling van aanvragen voor stedenbouwkundige vergunning moet rekening gehouden worden dat hoogbouw niet wenselijk is in de woonwijken.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

Er wordt rekening gehouden met dit principe bij de behandeling van aanvragen op stedenbouwkundige vergunning.  Er werd nog geen hoogbouw toegestaan in woonwijken.  Bepaalde projectzones goedgekeurd in ruimtelijke uitvoeringsplannen maken hoogbouw mogelijk.  Er is een voorontwerp van een hoogbouwnota in opmaak.